विद्युत चोरीकोे आरोपमा ३६ जनालाई कारवाही

कुमारी स्याङ्बो 
६ चैत्र २०७६ ०६:१०

  
हेटौंडाः चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मकवानपुरमा विद्युत चोरी गरेको आरोपमा ३६ जनालाई कारवाही गरेको छ । ३६ जनाबाट ३ लाख ५० हजार असुली रकम भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौंडाको इलेक्ट्रोकल फोर्मेन सुरज दाहालले बताए ।
यसैबिच चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १ करोड ६१ लाख ६४ हजार ८ सय ५७ दशमलव ९० युनिट विद्युत् मकवानपुरमा विद्युत खपत भएको छ । त्यस्तै श्रावण महिनामा ग्राहस्थतर्फ ३८ लाख ९५ हजार ७ सय १ युनिट, व्यापारिकमा ७ लाख ३८ हजार ५ सय १७ दशमलव ४२ युनिट, गैरव्यापारिकमा २ लाख ६३ सय ४४ दशमलव ५९ युनिट, औद्योगिकमा १ करोड २१ लाख ७६ हजार १ सय ७३ दशमलव ०५ युनिट, गेह्र ग्राहस्थमा १ लाख ९ हजार ४ सय ११ दशमलव ५० युनिट, मनोरञ्जनमा ७ हजार १ सय ४० युनिट, सिचाईमा ४० हजार ६ सय ४० दशमलव ८७ युनिट, खानेपानीमा ३ लाख ९० हजार ५ सय १९ दमलव ७९ युनिट, मन्दिरमा ५ हजार ३ सय १९ युनिट, अस्थायी बत्ति ४ सय ५० युनिट, विद्युत चोरी वापत आन्तारिकमा ४ सय ४४ युनिट गरि श्रावण महिनामा १ करोड ७५ लाख ७० हजार ६ सय ६१ दशमलव ३१ युनिट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मकवानपुरले खपत गरेको विद्युत प्राधिकरण हेटौंडाकाख लेखापाल रञ्जना शर्माले बताईन् ।
विद्युत् प्राधिकरण मकवानपुरले भाद्र महिनामा ग्राहस्थमा ४३ लाख ३५ हजार २ सय ११ युनिट, व्यापारिकमा ८ लाख १९ हजार ५८ दकहलव ३० युनिट, गैरव्यापारिकमा २ लाख ४८ हजार २ सय २४ दशमलव १२ युनिट, औद्यौगिकमा १ करोड १९ लाख ४९ हजार ५ सय ५३ दशमलव ०६ युनिट, गैह्र ग्राहस्थमा १ लाख ९ हजार ४ सय ११ दशमलव ५९ युनिट, मनोरञ्जनमा ७ हजार २ सय ९० युनिट, सिचाईमा १७ हजार १ सय ५१ दशमलव १४ युनिट, खानेपानीमा ४ लाख १८ हजार ५ सय ६१ दशमलव ७५ युनिट, मन्दिरमा ७ हजार ७ सय १२ युनिट, अस्थायी बत्तीमा १ हजार ७ सय ६० युनिट, विद्युत् चोरी वापत् आन्तारिकमा ६ सय ८ युनिट गरि जम्मा १ करोड ७ लाख ९७ हजार ५ सय २९ दशमलव ८७ युनिट विद्युत खपत भएको छ ।
असोज महिनाको ग्राहस्थमा ३४ लाख ७६ हजार १ सय ११ युनिट, व्यापारिकमा ७ लाख ३६ हजार ६ सय ९८ दशमलव ९२ युनिट, गैरव्यापारिकमा २ लाख ठ हजार ४ सय ५ दशमलव ६६ युनिट, औद्योगिकमा १ करोड २१ लाख १४ हजार ३ सय ९६ दशमलव ७६ युनिट, गे्रह्र ग्राहस्थमा १ लाख १४ हजार ६ सय ३१ दशमलव ४२ युनिट, मनोरञ्जनमा ६ हजार ३ सय ९० युनिट, सिचाईमा १८ हजार १ सय ४२ दशमलव ५२ युनिट , खानेपानीमा ३ लाख ७३ हजार ३ सय ५६ युनिट, मन्दिरमा ४ हजार ३६ युनिट, अस्थायी बत्तीमा ७ सय ५ गरि जम्मा १ करोड ७० लाख ५१ हजार ८ सय ७३ दशमलव ५२ युनिट खपत भएको हो ।
कात्र्तिक महिनाको ग्राहस्थमा ३१ लाख ५९ हजार ३ सय ७० युनिट, व्यापारिकमा ६ लाख ६७ हजार २ सय ८ दशमलव ५युनिट, गैरव्यापारिकमा १ लाख ३० हजार ४ दशमलव १ युनिट, औद्योगिकमा १ करोड १ लाख ७६ हजार ७ सय ९ दशमलव ८२ युनिट, गे्रह्र ग्राहस्थमा ६९ हजार १ सय २ दशमलव ६ , मनोरञ्जनमा ७ हजार ३ सय ४८ युनिट, सिचाईमा १८ हजार ९ सय १३ दशमलव ९३ युनिट, खानेपानीमा ३ लाख ९६ हजार ३ सय १७ दशमलव ४५ युनिट,, मन्दिरमा ५ हजार ३ सय ६८ अस्थायी बत्तीमा ६ सय ६१ , विद्युत् चोरी वापत आन्तारिकमा २ हजार ३ सय ६ युनिट खपत गरेको छ, भने जम्मा १ करोड ४६ लाख ३३ हजार ३ सय ९ दशमलव ७४ युनिट विद्युत् खपत भएको हो ।
मंसिर महिनामा ग्राहस्थमा २८ लाख १५ हजार ४ सय २१ युनिट, व्यापारिकमा ६ लाख ३७ हजार ५ सय ९ दशमलव ६ युनिट, गैरव्यापारिकमा १ लाख २५ हजार २ सय १७ दशमलव ४५ युनिट, औद्योगिकमा १ करोड १२ लाख २७ हजार ७ सय ९६दशमलव १७ युनिट, गे्रह्र ग्राहस्थमा ६ हजार ५ सय ३० युनिट, मनोरञ्जनमा ४ हजार ४ सय ६० युनिट, सिचाईमा २ हजार ६ सय १७ दशमलव ५३ युनिट, खानेपानीमा ३ लाख ९२ हजार ९ सय ९१ दशमलव ५५ युनिट, मन्दिरमा ४ हजार ८ युनिट, अस्थायी बत्तीमा १ हजार १ सय ३० युनिट, विद्युत् चोरी वापत आन्तारिकमा ६ सय ६८ युनिट, जम्मा १ करोड ५२ लाख ९९ हजार ९ सय ५७ दशमलव ५ विद्युत् खपत भएको छ ।
पौषमा ग्राहस्थमा २७ लाख १५ हजार ४ सय २१ युनिट, व्यापारिकमा ६ लाख १९ हजार ७ सय ३९ दशमलव ५५, गैरव्यापारिकमा २ लाख १० हजार ६३ दशमलव ४२ युनिट, औद्योगिकमा १ करोड १९ लाख ७५ हजार २ सय ९४ दशमलव ३९ युनिट, गे्रह्र ग्राहस्थमा ६१ हजार ४ सय ३६ दशमलव ४२ युनिट, मनोरञ्जनमा २ हजार ४ सय ८७ युनिट, सिचाईमा १३ हजार ४ सय २३ दशमलव १६ युनिट, खानेपानीमा ४ लाख ३६ हजार ९ सय ८५ दशमलव ५२ युनिट, मन्दिरमा ५ हजार ७३ युनिट, अस्थायी बत्तीमा ५ सय १६ युनिट, विद्युत् चोरी वापत आन्तारिकमा १० युनिट, जम्मा १ करोड ६० लाख, ४० हजार ४ सय ५९ दशमलव ४६ युनिट विद्युत् भएको छ ।
माघमा ग्राहस्थमा २६ लाख ६५ हजार ३ सय ७८ हजार युनिट, व्यापारिकमा ६ लाख ५ हजार ८ सय ६ दशमलव ३८ युनिट, गैरव्यापारिकमा १ लाख ५३ हजार १ सय ९९ दशमलव ०२ युनिट, औद्योगिकमा १ करोड २२ लाख २२ हजार ७ दशमलव ८ युनिट, गे्रह्र ग्राहस्थमा ९५ हजार ९ सय ३८ दशमलव ५० युनिट, मनोरञ्जनमा ३ हजार ३० युनिट, सिचाईमा २८ हजार २ सय ३ दशमलव ९३ युनिट, खानेपानीमा ३ लाख ८७ हजार १ सय ७ दशमलव १९ युनिट, मन्दिरमा ३ हजार ७ सय ३३ युनिट, अस्थायी बत्तीमा ३ सय ५४ युनिट, विद्युत् चोरी वापत आन्तारिकमा १९ युनिट, जम्मा १ करोड ६१ लाख ६४ हजार ८ सय ५७ दशमलव ९० युनिट विद्युत् खपत भएको लेखापाल शर्माले बताईन् ।
विद्युत प्राधिकरण मकवानपुरमा श्रावण महिनामा ५६ हजार ७ सय ७० जना ग्राहक, भाद्रमा ५७ हजार ३ सय ६० जना ग्राहक, आश्विनमा ५७ हजार ६ सय ६९ ग्राहक, कात्र्तिकमा ५८ हजार ५७ जना ग्राहक, मंसिरमा ५८ हजार ८ सय ९० जना ग्राहक, पौषमा ५९ हजार ६ सय १६ जना ग्राहक र माघमा ६० हजार ७१ जना ग्राहक विद्युत प्राधिकरण आएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणमा मानिसहरुको भिडभाड बढ्दो छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया